Art Capital of the Philippines

Oyayi sa Paghimbing ng Maestro Lucio San Pedro
by: Funilas

Picture
“Ngayong Malaya ka na sa Dulong Silangan, lalo pang tumatamis wika mo at 
kundiman.”
-Maestro Lucio San Pedro, “Lahing Kayumanggi”        

Ibinandila niya tayo sa sining
Sa buong ikot ng nakaraang siglo;
Kumumpas ng palakpak ang kanyang galing
Angono’y taas-noo sa buong mundo.

Datíng ang hinayang, nag-iwan ng sakit;
Lagdang “Deo Gratias” sa ati’y gumawi.
Ngunit dapat bang matuliro ang bait,
magsentimyento at maglunoy sa sawi?

Singlawak ng lawa ang yakap sa hamon:
Ingatan at pahalagahan nang lubos;
Bungkalin ang yamang bukal ng panahong
Walang katuyuan at ‘di mauubos.

Gintong ambag mo’y may kinang sa hinagap
Sa mga bunsong obra’y muling kikislap.
By: Shane Valerie G. Pastoral
Credits to:

Angono At Its Best