Art Capital of the Philippines

Soneto kay Botong
by: Funilas

Picture
             
Sa pukas ng isang bayang pinagpala 
May batang tahimik balana’y humanga 
Sa idinudrowing ng patpat sa lupa. 
Hanggang lumaki’y tinanghal, dinakila.

Isang simpleng taong laging nakangiti 
Habang nagpipintang kabigha-bighaning 
Sanlibong tanawin sa gubat, Koleke’t
Sa lawang Lagunang isda’y sari-sari. 

Ang kanyang naiwa’y isa ng alamat 
Sa bayang Angono at sa Filipinas 
Minanang may dangal naming sintang anak 
Na tinatalunto’y ang naiwang bakas.

Ay! Botong Francisco iba ka sa lahat, 
Dahil ang haplos mo’y hindi magwawakas.

By: Shane Valerie G. Pastoral
Credits to:

Angono At Its Best